ul. Mickiewicza 11a | 57-340 Duszniki-Zdrój | tel. 600 920 525

Polityka prywatności

Czytając, przeglądając czy używając serwis internetowy Pokoje "Za Kinem" akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie. 

Jako właściciele witryny Pokoje "Za Kinem" zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób witrynę Pokoje "Za Kinem" obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. 

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników witryny Pokoje "Za Kinem" 

Linki do stron osób trzecich znajdują się na tej stronie wyłącznie dla wygody użytkownika. Nie wyrażamy żadnej opinii co do ich zawartości i nie ponosimy odpowiedzialności za informacje podawane przez osoby trzecie oraz za ich wykorzystanie. 

Jeśli nie zgadzasz się z Polityka Prywatności, proszę nie odwiedzać witryny Pokoje "Za Kinem" 

Dane Osobowe 
W czasie korzystania z witryny Pokoje "Za Kinem" możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. 

Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły. 

Niezapowiedziane Wiadomości 
Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskam dzięki działalności związanej z witryną Pokoje "Za Kinem" Pod tym określeniem rozumiem informacje odnoszące się bezpośrednio do Pokoje "Za Kinem" (np. zmiany, wewnętrzne promocje), nie komercyjne listy (np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne. 

Informacje komercyjne są filtrowane przez nas w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie. 


Noclegi w górach
Copyright by Noclegi za kinem © 2013 | Wszelkie prawa zastrzeżone - Noclegi Kotlina Kłodzka, Duszniki Zdrój.